Tjenester

Adferds basert butikkoptimalisering, gir et unikt grunnlag for å ta riktige beslutninger og gjennomføre effektive endringer i butikk.

 

Tid er kunden’s mest verdifulle eiendel, og gjennom innsikt i kundens adferdsmønster kan du nå forstå hva som skal til for at de velger å bruke sin tid i dine butikker.

 

Vi vet hvordan effektive butikker gir større kundetilfredshet og salg. Kundene foretrekker ikke bare butikker som er enkle å handle i, men de vil også eksponeres for flere produkter, bruker mer tid og dermed handle mer.

 

Alt for mange avgjørelser angående konsept- og butikkutvikling baseres i dag på synsing og magefølelse.

 

Med våre erfaringer, verktøy og metoder, får du objektive fakta som beslutningsgrunnlag i arbeidet med fremtidens butikk optimalisering.

Helsesjekk

De fleste butikker kan med enkle tiltak oppnå 5 prosent vekst. Ved hjelp av digital kundestrømsanalyse synliggjør Storefact hvor butikkens vekstpotensial ligger. Du får et tydelig bilde av hvordan butikken og dens layout påvirker kundene, samt innspill til små og store forbedringsområder for optimalisering.

Konseptanalyse

Analysen bidrar til å evaluere hvor godt et konsept fungerer i praksis og hvordan det påvirker kundens atferd og bevegelsesmønster i butikk. Her gir vi innsikt som kan bidra til å spisse konseptene ytterligere og sikre at de leverer i henhold til målsetning før de rulles ut i større skala.

Ombygging

Metoden bygger på før- og ettermåling i en ombyggingsprosess. Føranalysen gir gode innsikt i hvordan dagens utforming fungerer, og dermed verdifulle innspill til tiltak og endringer før ombyggingsfasen. Etter-målingen synliggjør effekten av de nye endringene som er gjennomført og grunnlag til ytterligere forbedringer.

Nyetablering

Ved å bruke kundestrømsanalyser ved nyetablering vil man raskt kunne kvalitetssikre at butikken presenterer i henhold til de forventninger og planer som ble lagt til grunn for utformingen. Ofte må man tilpasse layout fra det optimale konseptet og malen man har etablert. Resultatene settes i perspektiv ved å sammenlikne med andre butikker i kjeden for å kunne identifisere problemområder tidlig og gjøre nødvendige tilpasninger.

Benchmark

Kundestrømsanalyse er en ideell metode for å sammenligne prestasjonsnivå mellom forskjellige butikker i samme segment. Ved å sammenlikne “high performance” butikker med de som leverer på et lavere nivå, vil du kunne identifisere faktiske årsaker til ulike prestasjonsnivå.

Andre dybdeanalyser

Metoden brukes også på mer spesifikke områder i butikken, som for eksempel avdeling, hylle eller produktnivå for å gå i dybden på kundeatferd i området. Dette kan også være en måling av etablerte sannheter eller konkrete hypotesen som kjeden jobber etter.

«Tid er kunden’s mest verdifulle eiendel, og gjennom innsikt i kundens adferdsmønster kan du forstå hva som skal til for at de velger å bruke sin tid i dine butikker.»