Om oss

StoreFact er et analyse- og rådgivingsselskap som har spesialisert seg på objektiv og effektiv måling av kundeadferd, og hvordan denne adferden påvirkes i møtet med butikken.

 

Gjennom våre verktøy for datainnsamling og analyse, kombinert med mange års erfaring, kan vi i StoreFact hjelpe bedrifter og kjeder til å oppnå sine målsetninger om større vekst.

 

Enten du jobber med utvikling av butikkonseptet, skal bygge om, etablere nye butikker, utvikle og rulle ut nye konsepter, eller vil finne forbedringspotensialet i din butikk, så kan vi bidra til at du får tryggheten på at du tar de riktige valgene.

 

Vi i StoreFact har i flere år hjulpet små og store kjeder, både nasjonale og internasjonale, med analyser og innsikt.

«50% av kunder som ikke finner produktet de ser etter forlater butikken uten å spørre om hjelp»
Erfaring

Vi har i flere år hjulpet små og store kjeder, både nasjonale og internasjonale, med analyser og rådgivning innen adferds basert butikkoptimalisering.

 

Denne erfaringen har gitt oss unik innsikt til å forstå hvordan kunder bruker ulike butikker, og hva som skal til for å levere gode kundeopplevelser i fremtiden.

Effektivitet

Med hjelp av våre løsninger kan oppdragsgiver raskt agere og iverksette tiltak for å oppnå sine målsetninger. Vår unike teknologi muliggjør realtime analyser.

Detaljer

Vi skreddersyr hver undersøkelse etter våre oppdragsgivers behov og bidrar med et svært detaljert innblikk i deres kunders atferd. Våre analyser gir et helhetsbilde av kundens atferdsmønster og gjør det mulig å studere atferd knyttet til produkter eller varegrupper på mikronivå.

Objektivitet

Mange viktige avgjørelser om butikkutforming, konsept eller varegruppe/produktplassering baserer seg i dag på erfaring og antakelser som ikke nødvendigvis representerer hele bildet. Ved å kartlegge kunders aktivitet og bevegelsesmønster, får du et objektivt og faktabasert grunnlag å basere valgene på.

Feltarbeidere

StorFacts profesjonelle feltarbeidere har gjennomgått et detaljert opplæringsprogram innen adferdsanalyse.

 

De representerer en fast base av mennesker som er genuint opptatt av å levere kvalitet og sikre at de kvantitative dataene er mest mulig reliable.

 

Feltarbeiderne er godt trente til å sikre at kundene ikke påvirkes av deres tilstedeværelse, og gjengir kundeadferd på en objektiv og anonym måte.

«Kunder som stopper innen 20 sekunder etter ankomst bruker opptil 20% lengre tid i butikken»