? StoreFact - Digital Kundestrømanalyse


Digital kundestrømsanalyse identifiserer effektive tiltak som bidrar til vekst

Om oss

StoreFact er et analyse- og rådgivingsselskap som har spesialisert seg på objektiv og effektiv måling av shopperadferd, og hvordan denne adferden påvirkes i møtet med butikken.

Gjennom vårt verktøy for datainnhenting og analyse, kombinert med vår erfaring, kan vi i StoreFact hjelpe bedrifter og kjeder til å oppnå sine målsetninger om større vekst.

Hvorfor velge StoreFact

Erfaring

Vi har i flere år hjulpet små og store kjeder, både nasjonale og internasjonale, med analyser og rådgivning innen butikkoptimalisering.

Gjennom vår metodikk for datainnhenting og analyse, kombinert med vår erfaring fra over 160 prosjekter worldwide, kan vi i StoreFact hjelpe bedrifter og kjeder til å oppnå sine målsetninger om større vekst.

Effektivitet

Kundeadferd er ferskvare. Veien fra planlegging og feltarbeid til ferdige, håndfaste analyser er kort. Med hjelp av vår løsning kan kunder raskt agere og iverksette tiltak. Vår unike teknologi muliggjør real-time analyser.

Detaljnivå

Vi skreddersyr hver undersøkelse etter våre oppdragsgiveres behov og bidrar med et svært detaljrikt innblikk i deres kunders adferd.

Våre analyser gir et helhetsbilde av kundens adferdsmønster og gjør det mulig å studere adferd knyttet til produkter eller varegrupper på mikronivå.

Objektivitet

Mange viktige avgjørelser om butikkutforming, konsept eller varegruppe/produktplassering baserer seg i dag på erfaring og antakelser som ikke nødvendigvis representerer det hele bildet. Ved å kartlegge kunders aktivitet og bevegelsesmønster, får du et objektivt og faktabasert grunnlag å basere valg på.

Vår erfaring tilsier at det er et betydelig avvik mellom hva kunden sier og hva den faktisk gjør!

Storefact

Enten du jobber med utvikling av butikkonseptet, skal bygge om, etablere nye butikker, utvikle og rulle ut nye konsepter, eller vil finne forbedringspotensialet i din butikk, så kan vi bidra til at du får tryggheten på at du tar de riktige valgene.

Vi i StoreFact har i flere år hjulpet små og store kjeder, både nasjonale og internasjonale, med analyser og innsikt. Dette har bidratt til en bedre forståelse for hvordan deres butikker fungerer og satt dem i stand til å iverksette tiltak og verdifulle endringer som har forbedret butikkonsepter og layout.

Våre tjenester

Innsikt i kundens bevegelsesmønster og adferd i butikk, gir et godt grunnlag for å ta gode beslutninger og gjennomføre effektive endringer.

Effektive butikker gir større kundetilfredshet og salg. Ikke bare foretrekker kundene butikker som er enkle å handle i, men de vil også eksponeres for flere produkter, bruke mer tid og dermed handle mer.
Alt for mange avgjørelser angående konsept- og butikkutvikling baseres på synsing og magefølelse. Med våre erfaringer, verktøy og metoder, får du objektive fakta som beslutningsgrunnlag i arbeidet med optimalisering. Måling er avgjørende for å forstå hva som fungerer og ikke fungerer – og hvorfor.

Under følger ulike bruksområder der våre oppdragsgivere har benyttet våre tjenester:

Helsesjekk

De fleste kan med enkle tiltak oppnå 5 prosent vekst. Ved bruk av vår kundestrømsanalyse synliggjør vi hvor vekstpotensialet ligger. Du får et godt bilde av hvordan butikken og dens layout prester, og vi vil kunne identifisere små og store forbedringsområder for optimalisering.KONSEPTANALYSE

Analysen bidrar til å evaluere hvor godt konseptet fungerer i praksis og hvordan de ulike konseptelementene påvirker kundens adferd og bevegelsesmønster. Her gir vi innsikt som kan spisse konseptene ytterligere og sikre at konseptet treffer før det rulles ut i stor skala.Ombygging

Gjennomføring bygger på før- og etter-måling i en ombyggingsprosess. Før-analysen gir gode innspill til hvordan dagens utforming fungerer, og dermed verdifulle innspill til tiltak og endringer til ombyggingsfasen. Etter-målingen synliggjør effekten av de endringene som er gjennomført og gir nye innspill til ytterligere forbedringer.

Nyetablering

Ved nyetableringer vil man ved å benytte kundestrømsanalyser få kvalitetssikret at nyetableringen presterer i henhold til de forventninger og planer som var lagt til grunn for utformingen. Ofte må man tilpasse layout fra det optimale konseptet og malen man har etablert. Resultatene settes i perspektiv ved å sammenlikne med andre butikker i kjeden for å kunne identifisere problemområder tidlig og optimalisere layout.

Benchmark

Kundestrømsanalyse er en ideell metode for å sammenlikne prestasjonsnivå på forskjellige butikker i samme segment.

Ved å sammenlikne ”high performance”-butikker med de som har mindre gode resultater, vil du kunne identifisere årsakene til de ulike prestasjonene.

Andre dybdeanalyse

Metoden brukes ofte på spesifikke områder, som for eksempel avdelings-, hylle- eller produktnivå for å gå i dybden på kundeadferd i området. Dette kan også være en måling av etablerte sannheter eller konkrete hypoteser som kjeden jobber etter.


Vårt team

Storefact ble etablert i 2013 av Jøran Enger som siden 2002 har drevet ulike selskap med fokus på måling og analyse av kundeadferd og kundeopplevelse i butikk.

Storefact har i dag kontorer i både Norge og Sverige og leverer sine tjenester over hele det nordiske markedet. Jonas Cabander er i dag ansvarlig for det Svenske markedet.

Gjennom flere år har de hjulpet små og store kjeder, både nasjonale og internasjonale, med analyser og innsikt som har bidratt til riktige tiltak for butikkoptimalisering.

Sammen har de erfaring fra over 70.000 unike observasjoner fordelt på mer enn 160 prosjekter verden over.

Jøran Enger Daglig leder

Hovedansvar for drift, internasjonale samarbeidspartnere, teknologiutvikling og prosjektledelse.

Jøran er utdannet siviløkonom med spesialisering inne organisasjonspsykologi. Han har lang erfaring som både gründer og leder av flere selskaper innen måling og utvikling av kundeopplevelser og adferd.

Gjennom flere års styre engasjement i den Europeiske interesseorganisasjonen for Mystery Shopping selskaper (MSPA - Mystery Shopping Providers Association ) har han også opparbeidet verdifull erfaring innen fagfeltet i et internasjonalt perspektiv.

Jonas Cabander Senior konsulent & Sverige ansvarlig

Hovedansvar for salg, rådgivning og prosjektledelse på det svenske markedet

Jonas Cabander er utdannet Markedsøkonom og har eksamen i Markedsføring med spesialisering innen Sosiologi.

De siste årene har Jonas jobbet med rådgivning på det Nordiske markedet for å skape utvikling og lønnsomhet for flere store butikkkjeder og varemerker gjennom fokus på kundemøtet, kundeopplevelsen og butikkoptimalisering.Feltarbeidere

StorFacts profesjonelle feltarbeidere har gjennomgått et detaljert opplæringsprogram og kvalitetsevaluering.

Våre feltarbeidere representerer en fast base av mennesker som er genuint opptatt av å levere kvalitet og sikre at de kvantitative dataene er mest mulig reliable.

Feltarbeiderne er også godt trente til å sikre at kundene er upåvirket av deres tilstedeværelse.

Kontakt oss

Vårt hovedkontor ligger i Oslo. Dersom du har spørsmål angående våre tjenester eller ønsker presentasjon kontakt oss på følgende:

Info

StoreFact AS
Besøksadresse: Maridalsveien 17b, 0178 Oslo
Postadresse: Bakketoppen 1, 1165 Oslo
(+47) 416 29 686
Info@storefact.no
www.storefact.no
Jøran Enger
Daglig leder
(+47) 416 29 686
joran.enger@storefact.no
StoreFact AS Sverige
(+46 703 82 45 32)
Info@storefact.se
www.storefact.se
Jonas Cabander
Senior konsult & Sverigeansvarig
(+46) 706 93 70 17
jonas.cabander@storefact.se

Send forespørsel